WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Dobra i skuteczna współpraca z rodzicami jest dla nas priorytetem. Tylko dzięki wspólnym i spójnym działaniom możemy pomóc dzieciom osiągnąć sukcesy na miarę ich możliwości. W tym celu ogromny nacisk stawiamy na otwartą komunikację i rzetelną informację. Pragniemy, aby rodzice wiedzieli wszystko co niezbędne jest dla zrozumienia idei naszej pracy, aby nasze cele wychowawcze się uzupełniały. W budowaniu przejrzystych zasad naszej współpracy bardzo liczymy na Państwa pomoc.

Na początek proponujemy:

1. Zebrania organizacyjne – we wrześniu spotkanie na którym porozmawiamy o organizacji całego roku
2. Zebrania ogólne – podsumowanie semestralne
3. Rozmowy indywidualne – raz w miesiącu w trakcie dni otwartych
4. Kontakt mailowy oraz poprzez dziennik elektroniczny– cotygodniowe przekazywanie przez nauczyciela informacji dotyczących realizowanych zagadnień oraz wymiana bieżących informacji
5. Spotkania okolicznościowe wynikające z kalendarza uroczystości klasowych.