ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I

Jedyne wolne miejsca w szkole mamy dla uczniów klasy 1. Zapraszamy.
 
Przyjmujemy zapisy dzieci do klasy pierwszej w roczniku 2019/2020

Etapy rekrutacji:
  1. Kontakt ze szkołą pod numerem telefonu 505 800 013 lub (22) 722 46 63 lub sekretariat@szkolakolumbus.pl
  2. Rozmowa rodziców z Dyrektorem Szkoły na temat wzajemnych oczekiwań i zobowiązań oraz zasad współpracy.
  3. Uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Bystrzaków w roku szkolnym 2018/2019.
  4. Dyrektor nie musi podawać powodów odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.
  5. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego podpisanie umowy i opłacenie wpisowego. Umowy na rok szkolny 2019/2020 będą podpisywane od marca 2019r.
 
 

 Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci uczestniczące w zajęciach „Akademii Bystrzaków” od września 2018r.