ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I

 Przyjmujemy zapisy dzieci do klasy pierwszej w roczniku 2018/2019 oraz 2019/2020

Etapy rekrutacji:
  1. Kontakt ze szkołą pod numerem telefonu 505 800 013 lub (22) 722 46 63 lub sekretariat@szkolakolumbus.pl
  2. Rozmowa rodziców z Dyrektorem Szkoły na temat wzajemnych oczekiwań i zobowiązań oraz zasad współpracy.
  3. Uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Bystrzaków w roku szkolnym 2017/2018.
  4. Dyrektor nie musi podawać powodów odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.
  5. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego podpisanie umowy i opłacenie wpisowego. Umowy na rok szkolny 2018/2019 będą podpisywane od listopada 2017r.
 
 

 Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci uczestniczące w zajęciach „Akademii Bystrzaków” od września 2017r.