REKRUTACJA DO KLASY VII NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W następnym roku szkolnym 2018/2019 postanowiliśmy otworzyć kolejną klasę 7. Mamy w niej 12 miejsc. Etapy rekrutacji:
  1. Kontakt ze szkołą pod numerem telefonu 505 800 013 lub (22) 722 46 63 lub sekretariat@szkolakolumbus.pl
  2. Rozmowa rodziców z Dyrektorem Szkoły na temat wzajemnych oczekiwań i zobowiązań oraz zasad współpracy.
  3. Dyrektor nie musi podawać powodów odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.
  4. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego podpisanie umowy.
ZAPRASZAMY!!!