OPŁATY

Miesięczne czesne:

Czesne od września do czerwca – 1000 zł (miesięcznie)
Czesne wakacyjne – 500 zł (miesięcznie za lipiec i sierpień)

Zniżki dla rodzeństw:

10% zniżki dla drugiego dziecka

20% zniżki dla trzeciego dziecka

W ramach czesnego oferujemy:

Edukację i opiekę nad dziećmi od 7.30 do 18.00

Naukę w małych liczebnie klasach pod okiem dwóch nauczycieli

Zajęcia dydaktyczne od 8.00 do 16.00

Realizację podstawy MEN rozszerzoną o naukę języków obcych w zwiększonym wymiarze oraz

naukę matematyki według autorskiego programu prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

10 godzin języków obcych tygodniowo (angielski i hiszpański)

naukę języków obcych w małych grupach (klasa jest dzielona na pół)

zajęcia z native speakerem hiszpańskim (w trakcie jego pobytu na praktykach w szkole)

naukę gry z trenerem w tenisa ziemnego w ramach wf

indywidualizację nauczania

zajęcia strategiczno-logiczne (szachy, warcaby, gry logiczne)

odrabianie prac domowych w szkole (dzieci nie muszą nosić tornistrów)

systemowe kształcenie umiejętności społecznych

Dodatkowo płatne:

12 zł. za dzień wyżywienia: obiad i podwieczorek

podręczniki i przybory szkolne

wycieczki szkolne

egzaminy YLE

Wpisowe:

płatne jednorazowo przy zapisywaniu dziecka do naszej szkoły 1200 zł.