SYSTEM WYCHOWAWCZY

Jednym z elementów pracy wychowawczej w klasach młodszych w naszej szkole są zajęcia „Poranny krąg”. Przed zajęciami nauczyciel siada z dziećmi w kole. Na początku dzieci mówią jak się czują, z jakim nastrojem przyszły dziś do szkoły. Omawiany jest następnie harmonogram całego dnia, jakie będą zajęcia, czego będziemy się dzisiaj uczyć. Wyjaśniane są sprawy pomiędzy dziećmi, spory, konflikty. Uczniowie mogą pochwalić się swoimi osiągnięciami w realizacji zadań szkolnych.

Te zajęcia mają na celu uczenie dzieci skutecznej komunikacji, budowanie wspólnoty, poczucia bezpieczeństwa, odpowiedzialności za innych w grupie, współpracy, empatii, dawania i przyjmowania komplementów. Są znakomitym sposobem na przeciwdziałanie przemocy w grupie. Uczą tolerancji na innych, asertywności.

W klasach starszych organizujemy uczniom czas w taki sposób, aby mogli swoim zaangażowaniem i pracą przysłużyć się społeczności szkolnej, żeby poczuli się współodpowiedzialni za Kolumbusa i mogli mieć wpływ na to jak działa nasza szkoła. Wierzymy w Kolumbusie już od samego początku, że głos naszych uczniów jest ważny, że maja fantastyczne pomysły i patrzą z takiej perspektywy, na którą często nas dorosłych już nie stać;) Pozwalamy im działać i twórczo myśleć a efekty są ciekawe, inspirujące i co interesujące takie działania mobilizują również do nauki.