NAUCZANIE MATEMATYKI

Uczymy matematyki inaczej, bawiąc się dzieci wykonują mnóstwo obliczeń i operacji myślowych, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Tabliczka mnożenia do 100 w drugiej klasie? Nasze dzieci liczą jak z nut i są w tym coraz lepsze, aż miło jest podsłuchiwać ich odkrycia dotyczące przemienności mnożenia czy prawideł dzielenia. Pozwalamy im odkrywać matematykę po swojemu, pobudzając do myślenia ale nie dając gotowych odpowiedzi. Nauczanie matematyki w naszej szkole jest zdecydowanie wyjątkowe.
Film o szacowaniu
Nadzór merytoryczny nad uczeniem u nas matematyki prowadzi Pani Profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. Jest to wybitny pedagog i psycholog, autorka programów edukacyjnych, książek, przewodników metodycznych dotyczących pracy z dziećmi i rozwijaniem ich uzdolnień, stymulowaniem rozwoju poznawczego ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień matematycznych. Na co dzień pracuje na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.
Szczególne miejsce w jej pracy zajmuje wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, wspomaganie rozwoju poznawczego, edukacja matematyczna, niepowodzenia w uczeniu się matematyki.
W ramach uczenia matematyki:
– do planu lekcji na stałe wpisane są zajęcia szachowe
– działa Akademia Bystrzaków – specjalne bezpłatne zajęcia stymulujące rozwój funkcji poznawczych skierowane do przedszkolaków zapisanych do naszej szkoły do klasy pierwszej na kolejny rok szkolny
Pani profesor powiedziała o naszych zajęciach matematycznych, że dajemy dzieciom, na lekcjach niezwykłą wolność i swobodę w odkrywaniu prawideł matematycznego świata. Dla nas to ogromny komplement:)